ข้อมูลการอบรม / สัมมนา

 
การอบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา
2 ธ.ค. 2561 BETTER & FUN PICTURES ถ่ายภาพให้เป็น สวย และสนุก.
ผู้บรรยาย : อาจารย์สยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ | สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
25 / 70
2 ธ.ค. 2561 30 ปี 30 ภาพ จากแรงบันดาลใจ
ผู้บรรยาย : คุณเกรียงไกร ไวยกิจ | สถานที่ : ห้อง MR 212 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
14 / 70
2 ธ.ค. 2561 Stock Photo 2019 แนวทางความสำเร็จธุรกิจขายภาพออนไลน์โลก
ผู้บรรยาย : คุณสุระ นวลประดิษฐ์ | สถานที่ : ห้อง MR 211-212 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
151 / 140
2 ธ.ค. 2561 WEDDING PHOTOGRAPHY
ผู้บรรยาย : คุณจักริน ภัสสรดิลกเลิศ | สถานที่ : ห้อง MR 211 | หมดเขตลงทะเบียน : 1 ธ.ค. 2561
27 / 70
1 ธ.ค. 2561 เคล็ดไม่ลับกับศิลปะภาพถ่าย
ผู้บรรยาย : คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ,ผศ.สมาน เฉตระการ , คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล | สถานที่ : ห้อง MR211 ไบเทค | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
25 / 70
1 ธ.ค. 2561 Landscape Experience in Canada
ผู้บรรยาย : คุณปิยะฉัตร แกหลง | สถานที่ : ห้อง MR 212 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
25 / 70
1 ธ.ค. 2561 ส่งภาพให้ได้ Topten ของโลก ส่งอย่างไร โดยนักถ่าย ท็อปเทน 22ปี
ผู้บรรยาย : คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ประจำปี 2552 | สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
41 / 70
30 พ.ย. 2561 Secret of photo contest
ผู้บรรยาย : อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข วินนิวัตร ไตรตรงธนะรัตน์ สมโภช แตงไทย | สถานที่ : ห้องMR 211 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
33 / 70
30 พ.ย. 2561 ถ่ายภาพรับปริญญาและงานพิธี
ผู้บรรยาย : ธนาศาสตร์ วัฒนพันธ์ | สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
28 / 70
30 พ.ย. 2561 เทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น
ผู้บรรยาย : คุณจุมพล ขุยรักขิต | สถานที่ : ห้อง MR 212 | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
18 / 0
30 พ.ย. 2561 เต็มแล้ว!!! เคล็ดลับการทำห้องภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ 5 ดาว (เฉพาะสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ)
ผู้บรรยาย : คุณกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ | สถานที่ : ห้องMR 211 ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2561
3 / 0
29 พ.ย. 2561 สะพายกล้องท่องโลก
ผู้บรรยาย : คุณประสิทธิ์ จันเสรีกร | สถานที่ : ห้อง MR 213 | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2561
27 / 70