ข้อมูลการอบรม / สัมมนา

 
การอบรม/สัมมนา ที่ผ่านมา
1 ธ.ค. 2562 เมื่อช่างภาพโฆษณาท่องเที่ยว
ผู้บรรยาย : คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์ | สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2562
53 / 70
1 ธ.ค. 2562 “Stock Photo - Update แนวทางเพื่อความสำเร็จขายภาพออนไลน์ 2019”
ผู้บรรยาย : คุณสุระ นวลประดิษฐ์ | สถานที่ : ห้อง MR 212 – MR 213 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2562
146 / 140
1 ธ.ค. 2562 ถ่ายภาพใต้ทะเล
ผู้บรรยาย : คุณนัท สุมนเตมีย์ | สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2562
10 / 70
1 ธ.ค. 2562 สะพายกล้องท่องโลก
ผู้บรรยาย : คุณจุมพล ขุยรักขิต | สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2562
22 / 70
1 ธ.ค. 2562 ภาพถ่ายฟิล์มสไลด์ ๑๒๐ กับการฉายครั้งสุดท้าย
ผู้บรรยาย : คุณเกรียงไกร ไวยกิจ | สถานที่ : ห้อง MR 212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 30 พ.ย. 2562
11 / 70
30 พ.ย. 2562 Alternative Process Photography
ผู้บรรยาย : คุณสุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ | สถานที่ : ห้อง MR 213 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
10 / 70
30 พ.ย. 2562 คว้ากล้องท่องอุทยานฯ
ผู้บรรยาย : คุณวรรณชนก สุวรรณกร , คุณธงชัย แสงประทุม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน เฉตระการ , คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ | สถานที่ : ห้อง MR 213 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
8 / 70
30 พ.ย. 2562 การทำงานสารคดีธรรมชาติ
ผู้บรรยาย : คุณหัสชัย บุญเนือง | สถานที่ : ห้อง MR 212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
19 / 70
30 พ.ย. 2562 100 World Class Photos
ผู้บรรยาย : คุณประสิทธิ์ จันเสรีกร | สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
51 / 70
30 พ.ย. 2562 จากภาพถ่ายสู่สารคดี
ผู้บรรยาย : คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ | สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
18 / 70
30 พ.ย. 2562 มองภาพอย่างไรโดนใจกรรมการ
ผู้บรรยาย : คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล , คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ , คุณสัญชัย บัวทรง | สถานที่ : ห้อง MR 212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
25 / 70
29 พ.ย. 2562 ถ่ายภาพรับปริญญาและงานพิธี
ผู้บรรยาย : คุณธนาศาสตร์ วัฒนพันธุ์ | สถานที่ : ห้อง MR 212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 28 พ.ย. 2562
27 / 70
28 พ.ย. 2562 เทคนิคการนำเสนอด้วยภาพ (Power Point)
ผู้บรรยาย : คุณสยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ | สถานที่ : ห้อง MR 213 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 27 พ.ย. 2562
3 / 70
28 พ.ย. 2562 การสอบเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพ
ผู้บรรยาย : คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร | สถานที่ : ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 27 พ.ย. 2562
13 / 70
28 พ.ย. 2562 ถ่ายภาพให้มีชีวิต
ผู้บรรยาย : คุณจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ | สถานที่ : ห้อง MR 212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 27 พ.ย. 2562
34 / 70
28 พ.ย. 2562 แนวความคิดการแต่งภาพ
ผู้บรรยาย : คุณประมุข กาญจนซิม | สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (กด | หมดเขตลงทะเบียน : 27 พ.ย. 2562
49 / 70
27 พ.ย. 2562 Photography Sharing Theme : Combining Classical Art with Modern Digital
ผู้บรรยาย : Mr Roger Tan | สถานที่ : ห้อง MR 225 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา | หมดเขตลงทะเบียน : 26 พ.ย. 2562
0 / 70