สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 ปีบริหาร 2559 – 2560 พร้อมด้วยแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO FAIR 2016

DSC_0550

คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  สมัยที่ 25   พร้อมกับจัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO  FAIR 2016   งานแสดงเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2559  ภายใต้แนวคิด  CAPTURE   YOUR   IMAGINATION   ON   PRINT   “จับทุกจิตนาการของคุณลงบนภาพถ่าย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  กรกฎาคม  2559  ณ  ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  Continue reading

มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร บุตรี ของสมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

img-160510122255-0001

บุตร  บุตรีของสมาชิกสมาคมฯ  ผู้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 เท่านั้น สามารถขอรับรางวัลการศึกษา   ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่   10 มิถุนายน  2559   โดยส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน จำนวน 6 ภาคเรียน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)    Continue reading

เปิดรับสมัครคุณวุฒิวิชาชีพ รอบ 2

PHOTO_FACEBOOK800x800_2

         สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ    ขอขอบคุณช่างภาพทุกท่านที่เข้าร่วมทดสอบสมรรนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพช่างภาพ   ในรอบที่1    สำหรับท่านที่ต้องการสอบรอบที่ 2   แนะนำให้รีบส่งใบสมัครและโอนค่าธรรมเนียมมาก่อนภายในเดือนกันยายนนี้    ยังได้ในราคาเดิมอยู่ค่ะ หลายท่านมีสมัครสอบและโอนค่าธรรมเนียมมาแล้ว ติดภารกิจกระทันหันไม่สามารถสอบได้ ทางสมาคมให้ใช้สิทธิสอบอีกครั้งโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

ท่านที่สนใจยื่นขอสมัครเข้ารับการทดสอบสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคู่มือการเข้ารับการประเมิน

ท่านที่สนใจยื่นขอสมัครเข้ารับการทดสอบสามารถ Download แบบคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  และคู่มือการเข้ารับการประเมิน

แบบยื่นคำขอรับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

1คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภทป2

2คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภทป3

3คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภทป4

4คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน ชภภูมิ4 Continue reading

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพขอขอบคุณ รายการบอก9 เล่าสิบ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพขอขอบคุณ
รายการบอก9 เล่าสิบ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดสอบใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพถ่ายภาพ“:

https://youtu.be/ilJEXxFaECM

ขอแจ้งข่าวการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช 3
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอแจ้งข่าวการร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
งานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่านร่วมงานตามวันดังกล่าว
โดยขอให้ทุกท่านถึงวัดพร้อมเพรียงกันในเวลา 15.00 น.
Continue reading

ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

DSC_3774

      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรฯในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ.สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Continue reading

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

DSC_3470

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพลงนามถวายพระพร 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
คุณวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  พร้อมด้วยคุณสัมพันธ์ อัสรางชัย อุปนายก และ คุณเศรษฐ์ ลาภวรกิจชัย ที่ปรึกษา เดินทางลงนามถวายพระพร ณ.วังเทเวศร์ Continue reading

พิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้า China- ASEAN Expo 2015

พิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้า China- ASEAN  Expo 2015
DSC_3534
              Mr .Peng Qinghua  กล่าวเปิดอย่างงานเป็นทางการ   พร้อม  คุณชุติมา บุณยประภัศร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์   พร้อมด้วยบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งไทย-จีนร่วมพิธีเปิด
              สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพนำโดยคุณวิเชียร  ตั้งธรรมสถิตย์นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเดินทางร่วมงาน   โดยมีแขกผู้มีเกีตรติทั้งไทย จีน เข้าร่วมงานคับคั่ง

Continue reading