งานประชุม กำหนดวันจัดงานโฟโต้แฟร์ 2011

วันที่ 1 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการจัดงานโฟโต้แฟร์ 2011 นัดประชุมหารือ กำหนดการจัดงานโฟโต้แฟร์ 2011 พร้อมตอบข้อซักถาม  จากบริษัท ห้าง ร้าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมโฟโต้แฟร์

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตารางเวลาการทำงานในอาคารแสดงสินค้าโฟโต้แฟร์ 2011

ชี้แจงการใช้คูปอง

ระยะเวลาในการส่งแบบ

ย้ายจาก Hall 103-104 ไป อยู่ Hall 101-102

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>