สาระในงานโฟโต้แฟร์ 2011

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ
การถ่ายภาพสารคดีเชิงศิลปะ The Art of Essay photography
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ศ วินัย ผู้นำพล ผู้ก่อตั้งและผู้สอนรายวิชาการถ่ายภาพสารคดีเชิง ศิลปะ (The Art of Essay Photography) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินภาพวาดและภาพถ่าย
อ.นเรศร์ สิงห์อุสาหะ ศิลปินภาพถ่ายที่มีผลงานแสดงต่อเนื่อง Webmaster เว็บไซด์ประกวดภาพถ่ายศิลปะ www.4toart.com
อ.วรวุฒิ วีระชิงไชย ผู้สอนรายวิชาการถ่ายภาพสารคดีเชิงศิลปะ (The Art of Essay photography) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยากรสอนถ่ายภาพหลายสถาบัน คอลัมนิสต์ทางด้านภาพถ่ายสุนทรียะ
อ.เศรษฐ์ ลาภวรกิจชัย นักวิชาการอิสระและผู้สอนในวิชาศิลปะภาพถ่าย (Art of Photography) ในหลายสถาบัน ภายในงานโฟโต้แฟร์ 2011 ณ ไบเทค บางนา
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>