สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพจัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพจัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี

สมาชิกธุรกิจการถ่ายภาพร่วมงานกว่า 600 คน

     สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพจัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจการถ่ายภาพ และคณะกรรมการแต่ละสมัยร่วมกัน ในวันฤกษ์ดีเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2555

       โดย คุณยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี   มีสมาชิกธุรกิจการถ่ายภาพจากทั่วประเทศร่วมงานกันมากมาย

4 thoughts on “สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพจัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี

  1. It would be foolish to use raw +/- and nothing else. But use it and / or Adjusted +/- alongside boxscore stats and boxscore based metrics, it can help understand the big pioecrt.Yuu use counterpart stats to get at Artest vs Pierce or the story with Fisher.

  2. I love the peas, the ice cream and the Hawaiian banana bread, you have been busy but everything looks yummy! I need to check in on you more often! Your photo of the bread looks fantastic.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>