พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

DSC_1706

บริษัท  เวิลด์คาเมร่า  กรุ๊ป  จำกัด   ได้ส่งพนักงานทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ  วิชาชีพช่างภาพทั่วไปชั้น3  และได้รับใบประกาศ รุ่นที่1  จำนวน 21 คน
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเป็นองค์กรรับรอง           คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ มอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานอาชีพ สาขาธุรกิจถ่ายภาพอาชีพวิชาชีพช่างภาพทั่วไปชั้น3 คณะเจ้าหน้าที่สอบให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศ   อาจารย์สุภกิจ หุตะสิงห์ ผศ สมาน เฉตระการ คุณนพดล อาชาสันติสุข   คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์    เมื่อวันอังคารที่ 9  สิงหาคม  2559  ณ  เวิลด์คาเมร่า  เซ็นเตอร์   สาขาลาดพร้าว

DSC_1648 DSC_1642 DSC_1658 DSC_1660 DSC_1693