19679216_1361595803955651_7586941792197282156_o

        ในโอกาสที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพครบรอบ 50 ปี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ โดยร่วมกับบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  จัดโครงการอบรมถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ถ่ายภาพกว่า 40 ปี เป็นผู้สอน คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้้งนี้ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด มอบกล้องOLYMPUS รุ่น E-M10 MarkII โดย Mitsuhiro Tanaka Division Manager ผู้บริหารบริษัท 
โอลิมปัส (ประเทศไทย) และ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องEPSON รุ่น.L485. โดยคุณวิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการแผนกการสื่อสารการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับทางโรงเรียนไว้ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนดร.พัชรา นันทจินดา            19667604_1361596663955565_2770513151338908191_o 19679375_1361638477284717_1282779505168200404_o 19667921_1361597010622197_2083466230512167094_o 19693705_1361709870610911_6936204192265895355_o 19702826_1361703367278228_6419529082298473922_o 19693587_1361653523949879_6885641096604069767_o 19679389_1361599180621980_7002615780138014623_o 19780357_1361602200621678_2265106401666281902_o 19621267_1361605040621394_7661498835123942877_o 19702875_1361678343947397_5129541994908188702_o 19702924_1361678630614035_6662037933917337405_o 19679383_1361679187280646_9110030903808318780_o 19667682_1361706283944603_7426565483753743261_o 19679172_1361677047280860_2609024725892509176_o 19702917_1361710207277544_2334340421432476920_o19679001_1361714433943788_4171300456961785254_o 19780470_1361714920610406_5376551919837920633_o  19679249_1361713753943856_7170423203147176067_o19702990_1361653933949838_9120036104434907304_o 19702798_1361652763949955_8871497047681656241_o  19621314_1361712327277332_5465271987190662239_o 19621285_1361711467277418_547870417872977869_o 19577259_1361716283943603_2807570957665746356_o 19693582_1361708730611025_2466509160122427530_o 19693568_1361678137280751_2460985845274732216_o 19693374_1361705460611352_8939720266251947498_o 19679113_1361707633944468_2120133925791602188_o 19621365_1361677917280773_5133023054670080727_o 19667483_1361708213944410_1647138188257504662_o 19787437_1361679447280620_456429820397952408_o 19667894_1361712567277308_7851381678808555696_o 19621016_1361713193943912_4781072210088116757_o 19693555_1361716837276881_4455844709178762555_o 19780325_1361605410621357_7477766337945501941_o 19787260_1361602537288311_759964131871821166_o 19787497_1361709353944296_6909169923676423227_o 19800623_1361669447281620_4785714243716955785_oผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เป็นผู้รับมอบ