สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ 4 นายกและกรรมการเดินทางให้กำลังใจ เยี่ยมเยือนสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ จ.สกลนคร

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ 4 นายกและกรรมการเดินทางให้กำลังใจ
เยี่ยมเยือนสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ จ.สกลนคร
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-1

           หลังจากเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพนำโดย 4นายก   คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์  นายกกิตติมศักดิ์ถาวร   คุณสรรชัย สินพูนภักดิ์ นายกกิตติมศักดิ์  คุณวิชิต วิษณุทันต์ นายกกิตติมศักดิ์. คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมฯ  ,  คุณมนัส นันทยาภิรมย์ นายทะเบียน คุณฉัตรชัย เลาลิขิตนันท์ ปฏิคม   โดยมีคุณสมพงษ์ พลาปัญญากูล ประธานชมรมธุรกิจการถ่ายภาพจ.หนองคาย และคุณวัชระ รัชตะวิโรจน์ ร้านสว่างโฟโต้แล็บ จ.สกลนคร ร่วมเดินทาง เยี่ยมเยือนสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ จ.สกลนครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา พร้อมร่วมรับประทานอาหารและร่วมหารือธุรกิจการถ่ายภาพ

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-121083360_1411206215661276_6339595631193798879_o21055266_1411206292327935_3845501652966492053_o21083011_1411206358994595_5082433714373488278_o21083346_1411193552329209_1088976812718772128_o21083406_1411193488995882_2512780830922122950_o21125659_1411193805662517_448389446478456439_o21056082_1411194372329127_5850200016023357528_o21122576_1411194315662466_5928951340155657405_o21082870_1411193742329190_1033576659748094337_o21054891_1411195415662356_894633394963342526_o21105446_1411194938995737_7223371943513527088_n 21015905_1411192932329271_3913562539451286634_o21083177_1411193248995906_5097201195473622286_o21125491_1411193122329252_8559431314478484993_o21055250_1411193332329231_8250623596884839783_o21083200_1411195925662305_4457637784520531366_o21055906_1411205788994652_441641192554557364_o21056102_1411205988994632_1324518656016627390_o21055894_1411205918994639_429620132581584128_o21122709_1411206042327960_9118471161595255510_o21083083_1411195668995664_6357589850972726780_o21055095_1411195765662321_4332170086745017709_o21055047_1411196125662285_7604056436247398081_o21055938_1411195868995644_193952950241635197_o21054880_1411206465661251_3071551524719554352_o21055028_1411206542327910_4902618943566610122_o21016017_1411206642327900_7325059256953166446_o21056115_1411218518993379_6202101156756481343_o      21056035_1411206775661220_6114578053198722902_o21083712_1411218938993337_9174100373279846224_o%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-1