BETTER & FUN PICTURES ถ่ายภาพให้เป็น สวย และสนุก. ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : อาจารย์สยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
วันที่ : 2 ธ.ค. 2561 15:30 - 2 ธ.ค. 2561 17:30
สถานที่ : ห้อง MR 213 ไบเทค บางนา
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 45 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 200 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 30 พ.ย. 2561


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง