สะพายกล้องท่องโลก ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณประสิทธิ์ จันเสรีกร
วันที่ : 29 พ.ย. 2561 13:00 - 29 พ.ย. 2561 15:00
สถานที่ : ห้อง MR 213
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 43 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 200 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 29 พ.ย. 2561


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง