แนวความคิดการแต่งภาพ ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณประมุข กาญจนซิม
วันที่ : 28 พ.ย. 2562 10:00 - 28 พ.ย. 2562 12:00
สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา (กด
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 21 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 0 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 27 พ.ย. 2562


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง