เทคนิคการนำเสนอด้วยภาพ (Power Point) ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณสยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
วันที่ : 28 พ.ย. 2562 13:00 - 28 พ.ย. 2562 15:00
สถานที่ : ห้อง MR 213 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 67 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 200 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 27 พ.ย. 2562


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง