การทำงานสารคดีธรรมชาติ ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณหัสชัย บุญเนือง
วันที่ : 30 พ.ย. 2562 13:00 - 30 พ.ย. 2562 15:00
สถานที่ : ห้อง MR 212 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 51 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 200 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 29 พ.ย. 2562


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง