เมื่อช่างภาพโฆษณาท่องเที่ยว ย้อนกลับ

Image title


ผู้สอน/บรรยาย : คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์
วันที่ : 1 ธ.ค. 2562 15:30 - 1 ธ.ค. 2562 17:30
สถานที่ : ห้อง MR 211 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
จำนวนที่นั่งคงเหลือ : 17 ที่นั่ง / 70 ที่นั่ง
ราคา : 200 บาท
สำรองที่นั่งถึงวันที่ : 30 พ.ย. 2562


กรุณา ล็อกอิน ก่อน หากต้องการสำรองที่นั่ง