ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ

สมาคมได้ทำงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้กับมวลสมาชิกทั่วประเทศ โดย ในหลายๆจังหวัด
ได้จัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือ กันในกลุ่มเพื่อนสมาชิก ในระดับท้องถิ่ง
และ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในสมาคม
ปัจจุบันมีชมรมที่ได้มีการเลือกตั้งประธานชมรม และมีกระดำเนินงานที่ชัดเจน กว่า 48 ชมรม ดังนี้

ภาคเหนือ 5 ชมรม

 1. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดน่าน
 3. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดเชียงใหม่
 4. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดเชียงราย
 5. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดพะเยา

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 ชมรม

 1. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดขอนแก่น
 3. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดบุรีรัมย์
 4. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดยโสธร
 5. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดศรีสะเกษ
 6. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดหนองคาย
 7. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดอุดรธานี
 8. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดอุบลราชธานี
 9. กลุ่มชมรมมหานครชัยศรีบุรินทร์
 10. ชมรมกลุ่มธุรกิจถ่ายภาพอีสาน

ภาคกลางและ กรุงเทพฯ 17 ชมรม

 1. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดอ่างทอง
 2. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสระบุรี
 3. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสุโขทัย
 4. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสิงห์บุรี
 5. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสมุทรสาคร
 6. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสมุทรปราการ
 7. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ ลพบุรี  1997
 8. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดพิษณุโลก
 9. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดพิจิตร
 10. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 11. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดนนทบุรี
 12. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดกำแพงเพชร
 13. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ ธนบุรี
 14. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ เขตสะพานสูง
 15. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดนครปฐม
 16. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดนครสวรรค์
 17. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออก 5 ชมรม

 1. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดจันทบุรี
 2. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดชลบุรี
 4. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดตราด
 5. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดระยอง

ภาคตะวันตก 1ชมรม

 1. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคใต้ 10 ชมรม

 1. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดกระบี่
 2. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดชุมพร
 3. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดตรัง
 4. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดนราธิวาส
 6. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดปัตตานี
 7. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสตูล
 8. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสงขลา
 9. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10. ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดยะลา