ข้อบังคับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

Aw_rule_cover_FINAL

aw_rule2022_page_01 aw_rule2022_page_02 aw_rule2022_page_03 aw_rule2022_page_04 aw_rule2022_page_05 aw_rule2022_page_06 aw_rule2022_page_07 aw_rule2022_page_08 aw_rule2022_page_09 aw_rule2022_page_10 aw_rule2022_page_11 aw_rule2022_page_12 aw_rule2022_page_13 aw_rule2022_page_14 aw_rule2022_page_15 aw_rule2022_page_16 aw_rule2022_page_17 aw_rule2022_page_18 aw_rule2022_page_19 aw_rule2022_page_20 aw_rule2022_page_21 aw_rule2022_page_22 aw_rule2022_page_23 aw_rule2022_page_24

Recent Posts

  1. มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เฉพาะผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น Leave a reply
  2. โครงการมอบรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Leave a reply
  3. สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ 28 ปีบริหาร 2566-2567 Leave a reply
  4. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 Leave a reply
  5. การมอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ Leave a reply
  6. ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 28 ปีบริหาร 2566 – 2567 Leave a reply
  7. การออกแบบกราฟิกออนไลน์ด้วย Canva เพื่อต่อยอดธุรกิจ Leave a reply
  8. เทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพในร้านแบบมืออาชีพ Leave a reply
  9. Travel Photography เที่ยวให้สนุก ถ่ายภาพให้มีความสุข ถ่ายรูปด้วยกล้อง ต่ออีกนิดด้วยคอม Leave a reply