ข้อบังคับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

Aw_rule_cover_FINAL

aw_rule2022_page_01 aw_rule2022_page_02 aw_rule2022_page_03 aw_rule2022_page_04 aw_rule2022_page_05 aw_rule2022_page_06 aw_rule2022_page_07 aw_rule2022_page_08 aw_rule2022_page_09 aw_rule2022_page_10 aw_rule2022_page_11 aw_rule2022_page_12 aw_rule2022_page_13 aw_rule2022_page_14 aw_rule2022_page_15 aw_rule2022_page_16 aw_rule2022_page_17 aw_rule2022_page_18 aw_rule2022_page_19 aw_rule2022_page_20 aw_rule2022_page_21 aw_rule2022_page_22 aw_rule2022_page_23 aw_rule2022_page_24

Recent Posts

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Grand Palazzo ชั้น 7 โรงแรม เดอะพาลาสโซถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯaw_ad_pba_meeting_2024-01

Continue reading

  1. ประกาศ เลื่อนการจัดงานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ ครั้งที่ 22 จ.กำแพงเพชร Leave a reply
  2. ขอเชิญร่วมงานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 จังหวัดกำแพงเพชร Leave a reply
  3. ประกาศผลการพิจารณา โครงการมอบรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Leave a reply
  4. โฟโต้แฟร์ 2023 ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน Leave a reply
  5. มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เฉพาะผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น Leave a reply
  6. โครงการมอบรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Leave a reply
  7. สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ 28 ปีบริหาร 2566-2567 Leave a reply
  8. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 Leave a reply
  9. การมอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ Leave a reply