ติดต่อสมาคม

ที่อยู่ : 73/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
73/9-10  Kanjanapisaek Road., Laksong, Bangkok 10160

โทรศัพท์ / Tel . (+66) 0 2803 7570-1  ,   (+66) 0 2061  1133  ,  092-270-7949
โทรสาร / Fax . (+66) 0 2803 7572

E-mail :  photo.business.thai@gmail.com
www.facebook.com/PhotoFairThailand

»¡Ë¹éÒ- »¡ËÅѧ áÅÐ˹éÒã¹

View สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ in a larger map