งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 1

วันที่ 4  สิงหาคม  2543  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 2

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2544  ณ  จังหวัดชลบุรี

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดชลบุรี

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 3

วันที่ 3  สิงหาคม  2545  ณ  จังหวัดลพบุรี

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดลพบุรี

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 4

วันที่ 26 กรกฎาคม  2546   ณ  จังหวัดกำแพงเพชร

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดกำแพงเพชร

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 5

วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม  2547  ณ  จังหวัดสงขลา

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดสงขลา

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 6

วันที่ 27 – 28  สิงหาคม  2548   ณ  กรุงเทพมหานคร

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพธนบุรี

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 7

วันที่ 26  สิงหาคม  2549   ณ  จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดเชียงใหม่

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 8

วันที่ 6  ตุลาคม  2550   ณ  จังหวัดระยอง

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดระยอง

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 9

วันที่ 23 – 24  สิงหาคม  2551   ณ  จังหวัดชุมพร

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดชุมพร

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 10

วันที่ 18  กรกฎาคม  2552  ณ  จังหวัดสมุทรปราการ

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดสมุทรปราการ    นนทบุรี    ธนบุรี    เขตสะพานสูง

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 11

วันที่ 7  สิงหาคม  2553  ณ  จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดพิษณุโลก

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 12

วันที่ 20 – 21  สิงหาคม  2554  ณ จังหวัดสุโขทัย

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดสุโขทัย

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 13

วันที่ 14  กรกฎาคม  2555  ณ  จังหวัดหนองคาย

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดอุดรธานี

14

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 14

วันที่ 27 – 28  กันยายน  2556  ณ  จังหวัดพะเยา

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดพะเยา

DSC_9359

เสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพทั่วประเทศ  ครั้งที่ 15

วันที่ 23  สิงหาคม  2557  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดอุบลราชธานี

dsc_5121

งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  ครั้งที่  16

วันที่ 8  สิงหาคม  2558  ณ จังหวัดระยอง

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดระยอง

14241559_1049277095187525_4768841990384580789_o

งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  ครั้งที่  17

วันที่ 3 กันยายน  2559  ณ  จังหวัดนครปฐม

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดนครปฐม

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b9%87%e0%b8%99-2

งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  ครั้งที่  18

วันที่ 22 กรกฎาคม  2560  ณ  จังหวัดภูเก็ต

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดภูเก็ต – พังงา

dsc_9975

งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  ครั้งที่  19

วันที่ 22 กันยายน  2561  ณ  จังหวัดเชียงราย

จัดโดย   ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  จังหวัดเชียงราย  และ ชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ จังหวัดพะเยา

20

งานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ  ครั้งที่  20

วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม  2562  จังหวัดบุรีรัมย์

จัดโดย   ชมรมมหานครชัยศรีบุรินทร์