ข้อบังคับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558)

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b21234567891011121314151617181920%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

Recent Posts

  1. มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เฉพาะผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น Leave a reply
  2. โครงการมอบรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Leave a reply
  3. สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ 28 ปีบริหาร 2566-2567 Leave a reply
  4. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 Leave a reply
  5. การมอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ Leave a reply
  6. ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 28 ปีบริหาร 2566 – 2567 Leave a reply
  7. การออกแบบกราฟิกออนไลน์ด้วย Canva เพื่อต่อยอดธุรกิจ Leave a reply
  8. เทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพในร้านแบบมืออาชีพ Leave a reply
  9. Travel Photography เที่ยวให้สนุก ถ่ายภาพให้มีความสุข ถ่ายรูปด้วยกล้อง ต่ออีกนิดด้วยคอม Leave a reply