หนังสือข้อบังคับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b21234567891011121314151617181920%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87

Recent Posts

ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เฉพาะผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9  Continue reading

  1. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอน คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 2 และระดับ 3 Leave a reply
  2. PHOTO FAIR 2021 Leave a reply
  3. ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Leave a reply
  4. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 Leave a reply
  5. ด่วน !! แจ้งแก้ไขจำนวนผู้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร Leave a reply
  6. ด่วน ! แจ้งเลื่อนวันในจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2563 Leave a reply
  7. แจ้งเลื่อนวัน เวลาและสถานที่ การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2563 Leave a reply
  8. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 Leave a reply
  9. สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ 27 ปีบริหาร 2564-2565 Leave a reply