รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 28 ปีบริหาร 2566 – 2567

p00_aw_member_pba_28_th1-01p00_aw_mini_member_pba_28_th_01-01