ประชุมกับผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

DSC_4083

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   นำโดย  คุณบุษราภรณ์  พรไพศาลศักดิ์   นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  ,  คุณวิเชียร  ตั้งธรรมสถิตย์    นายกกิตติมศักดิ์  ,  คุณเศรษฐ์  ลาภวรกิจชัย  ที่ปรึกษา  และคุณสัมพันธ์  อัสรางชัย  เลขาธิการสมาคมฯ   เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เรื่องพื้นที่งานโฟโต้แฟร์   2016   เมื่อวันที่ 3  มิถุนายน  2559   ที่ผ่านมา

Continue reading