สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ แจ้งขอยกเลิกการจัดงาน PHOTO FAIR 2021

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
แจ้งขอยกเลิกการจัดงาน PHOTO FAIR 2021
ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2564
เตรียมพบกับ PHOTO FAIR 2022 !!!
ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2565
aw-photfair2021_-facebook-cover-12_2020_3_cancelation-03