ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอน คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย อาชีพปรับแต่งภาพ ระดับ 2 และระดับ 3

p25_aw_ad_khunnavute2021