ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  
ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม  2565   เวลา 9.00 – 17.00 น.  
ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1  (BH 1)  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   บางนา

EPSON MFP image 
%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1 %e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1

ลิงค์เอกสารประกอบการประชุม : รายงานการประชุมประจำปี 2563 , งบการเงินประจำปี 2564 และแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ  https://drive.google.com/drive/folders/1dqcSmS8cNkt94pGgtA6TxZoXuvt–0Ms?usp=sharing