มอบรางวัลการศึกษาแก่บุตร หรือบุตรีของสมาชิกสามัญสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เฉพาะผู้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

EPSON MFP image

EPSON MFP image

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-803-7570-1 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : จดหมายตัวจริง สมาคมฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว
สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบ สามารถส่งเอกสารขอรับรางวัลการศึกษาได้เลย
โดยไม่ต้องรอรับจดหมายตัวจริง