ประชุมสถาบันการศึกษาและสมาคมถ่ายภาพต่างๆกับกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2013

               สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและวงการถ่ายภาพ  จึงเรียนเชิญสถาบันการศึกษา  และสมาคมถ่ายภาพต่างๆ  เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมการออกบูธในกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2013   Continue reading

พิธีลงนามเซ็นสัญญาโฟโต้แฟร์ 2013

      นายวิเชียร  ตั้งธรรมสถิตย์   นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ      สมาคมฯ  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่จัดงานโฟโต้แฟร์  2013   Continue reading