สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ   ขอขอบคุณ
คุณธัณกูล เอมอิ่ม ประชาสัมพันธ์
เจ้าของห้องภาพบริการโฟโต้  คัลเลอร์แลป จังหวัดชลบุรี
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน PHOTO FAIR 2022
47351-copy-2

Continue reading

PHOTO FAIR 2022 พร้อม!!

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอขอบคุณ
คุณวารินทร์ ดุษฎีวงษ์กำจร อุปนายก / บรรณาธิการ และเป็นเจ้าของร้านระยองโฟโต้ จังหวัดระยอง
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน PHOTO FAIR 2022
49660

Continue reading