ประกาศ เลื่อนการจัดงานเสวนาชมรมธุรกิจการถ่ายภาพ ครั้งที่ 22 จ.กำแพงเพชร

k0134