ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Grand Palazzo ชั้น 7 โรงแรม เดอะพาลาสโซถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯaw_ad_pba_meeting_2024-01

EPSON MFP image %e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

ลิงค์ : เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1WgqMLR5IV6cKkXs8UFNVwA1w1ACAb8kK?usp=sharing